• IMV IMV Broadcast Broadcast Broadcast Comms CPS Visual Security

Tietosuojakäytäntö

Tämä tietosuojakäytäntö koskee vain verkkosivustoa osoitteessa business.panasonic.eu, jonka omistavat ja jota ylläpitävät Panasonic Marketing Europe GmbH sekä sen konserniyritykset ja tytäryritykset (yhteisesti jäljempänä ”yritys”).

Verkkosivuston tietosuojakäytäntö

Yrityksen tavoitteena on saavuttaa asiakkaiden tyytyväisyys ja luottamus ensiluokkaisten tuotteiden ja palvelujen kautta sen liiketoiminnan taustalla olevan ajattelun mukaisesti. Osana pyrkimyksiä tämän tavoitteen saavuttamiseksi olemme ottaneet käyttöön seuraavat käytännöt, joiden tarkoitus on suojata yrityksen verkkosivustolta kerättyjä käyttäjien henkilötietoja.

1. Jokaiseen yrityksen organisaatioon on valittu henkilötietojen suojaamisesta vastaava henkilö, jotta näitä tietoja käsiteltäisiin asianmukaisesti.

2. Jos käyttäjää pyydetään antamaan tai rekisteröimään henkilötietoja, joista tämä voidaan tunnistaa, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite tai puhelinnumero, yritys ilmoittaa käyttäjälle tietojen käyttötarkoituksen ja sen, kehen käyttäjän pitää ottaa yhteys, jos tällä on kysyttävää. Käyttäjää pyydetään antamaan ainoastaan ne henkilötiedot, jotka kyseisessä tilanteessa tarvitaan.

3. Yritys käyttää henkilötietoja ainoastaan siinä määriin kuin on tarpeellista sen käyttötarkoituksen mukaan, johon käyttäjä on suostunut.

4. Yritys ei luovuta tai anna henkilötietoja kolmansille osapuolille, paitsi tapauksissa, joissa on sovittu etukäteen, että yritys voi luovuttaa niitä, ja kun se on tarpeen 1) työn ulkoistamiseksi tai 2) muusta perustellusta syystä.

5. Jos haluat tarkastella henkilötietojasi, ota yhteys yhteyshenkilöön, jonka yhteystiedot näkyvät verkkosivustossa, jossa annoit tai rekisteröit henkilötiedot. Yritys pyrkii vastaamaan pyyntöösi asianmukaisesti.

6. Yritys toteuttaa kaikki kohtuulliset toimenpiteet ylläpitääkseen ja kehittääkseen tietoturvaa, jotta henkilötietoja käsitellään turvallisesti.

7. Yritys pyrkii jatkuvasti parantamaan ja päivittämään toimenpiteitä suojellakseen henkilötietojen tietoturvaa noudattaen kuitenkin asiaankuuluvaa lainsäädäntöä.
o Lähetä kysymykset, jotka koskevat annettuja tai rekisteröityjä henkilötietoja, tai näiden tietojen tarkastelupyynnöt yms. yhteyshenkilölle, jonka tiedot ovat verkkosivustossa, jonka kautta tiedot annettiin.
o Lähetä suorat yrityksen tietosuojakäytäntöä koskevat kyselyt osoitteeseen psceuwebmasters@eu.panasonic.com
o Jos olet alle 13-vuotias, sinun on hankittava vanhemman tai huoltajan suostumus, ennen kuin henkilötiedot lähetetään.

Copyright © 2013 Panasonic Europe Ltd.
Kaikki oikeudet pidätetään